Online Marketing Bureau Stramark team  klein

Zoekmachine Marketing Plan en Strategie

Zoekmachine marketing is een continu proces. Nadat samen met u de strategie is vastgesteld, worden advertenties ingeregeld. Onze marketing consultant zal maandelijks uw site monitoren en verbeteringen adviseren en uitvoeren als dat nodig blijkt. Belangrijke wijzigingen bespreken we altijd van tevoren met u. Desgewenst ontvangt u regelmatig rapportages. Na tien maanden doen we een voorstel voor de activiteiten in het komende jaar.

Bij het opzetten en beheren van uw online campagne werken wij volgens een vaste structuur. Wij adviseren, implementeren en evalueren planmatig volgens het model

  • plannen
  • inregelen
  • controleren
  • optimaliseren