Online Marketing Bureau Stramark team klein

Privacy, Algemene Voorwaarden, AVG/GDPR

Stramark B.V. Kvk: 34324418 gevestigd op de Zekeringstraat 21a, 1014 BM Amsterdam 

Het recht op de bescherming van privacy is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Stramark B.V. en haar medewerkers zijn toegewijd om te zorgen dat de privacy van haar klanten en de klanten van haar klanten worden beschermd tegen ongewenste en onverwachte gevolgen.

De Europese en Nederlandse wetgever helpt hierbij. Ze heeft wetgeving welke voor een groot deel bepalen hoe verschillende organisaties die samenwerken hier mee moeten omgaan. Die wetgeving is de AVG (en GDPR in Europese context).

Om hieraan te voldoen hebben we een Privacy Statement, Algemene Voorwaarden en sluiten we verwerkersovereenkomsten met klanten. Verder werken we veel met tools, technieken en bedrijven welke zelf duidelijk zijn over hoe ze met privacy omgaan en die werken conform de GDPR wetgeving. Met deze leveranciers/verwerkers tekenen we de juiste overeenkomsten. Stramark is altijd de verwerker voor de klant. De klant is de verantwoordelijke. We streven ernaar om bezoekers van de website geanonimiseerd te tracken. Dit geanonimiseerd tracken is buitengewoon belangrijk om te achterhalen hoe websites aan haar online marketing doelstellingen voldoen. Ook de marketing die we doen voor onszelf en voor onze klanten gaan op basis van geanonimiseerde audiences. Pas als de klant zijn gegevens achterlaat voor een specifiek doel gebruiken we die gegevens, en alleen waarvoor die bedoeld is. Uiteraard heeft u recht op inzage en recht om uw gegevens te verwijderen. Vragen over uw gegevens kunt u richten aan onze Functionaris gegevensbescherming (FG) op contact@stramark.nl.

Belangrijke (privacy gevoelige) tools waar we vaak mee werken:
en de uitleg hoe ze de privacy regelen

Eisen aan klanten:

 • Website is uitgevoerd in HTTPS;
 • Gebruikers hebben eigen inlog;
 • Websites zijn up-to-date m.b.t. patches. Hiervoor is een afspraak met de webbouwer;
 • Wachtwoorden worden niet per mail verstuurd;
 • Klanten hebben een Informatie Beveiligings Beleid conform AVG/GDPR;
 • Klanten zijn de verantwoordelijke. Stramark is de verwerker.

Eisen aan onze infrastructuur

 • We hebben een eigen router, met eigen netwerk;
 • Alle computers hebben dezelfde Windows versie en zijn up-to-date;
 • Wachtwoorden zitten in Lastpass. Niet in de browser, mails, Excel of automatisch in cookies;
 • Gebruikers hebben eigen wachtwoorden voor gevoelige diensten;
 • Wachtwoorden zijn lang, met verschillende tekens;
 • Windows Defender is geactiveerd en up-to-date;
 • Google Chrome heeft de veiligheids settings aan staan, en is up-to-date;
 • Beeldschermen gaan automatisch naar inlogscherm;
 • De Stramark website wordt minstens maandelijks bijgewerkt/gepatched door de webbouwer;
 • Kasten die op slot moeten, zijn op slot.

Onze eigen website:

Stramark maakt o.a. gebruik van Google Analytics cookies, heatmaps en remarketing om haar website continu te verbeteren. Data in Google analytics bewaren we 38 maanden om verschillende jaren goed met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is geaggregeerde geanonimiseerde data. We herleiden dit niet terug tot individuele gebruikers. De website is uitgevoerd met een SSL certificaat (HTTPS) waardoor de communicatie tussen de server en de gebruiker niet gemonitord kan worden door derden. We verkopen onze data niet aan derden (voor geld). We gebruiken de gegevens alleen om de website beter te maken en de bezoekers en onze klanten nog beter te helpen. Periodiek kijken we naar de cookie scan (zie onderaan de pagina) en de instellingen van Tag Manager en de overige tools welke mogelijk gebruikersinformatie zouden kunnen bevatten.

Persoonsgegevens van onze leads en klanten

Mensen die contact opnemen met Stramark laten vaak hun gegevens achter:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • Zakelijk nummer;
 • 06-nummer;
 • Zakelijke adresgegevens;
 • E-mailadres waarmee de klant communiceert;
 • Verzoek van de klant aan ons. (meer bedrijfsgegevens, dan persoonlijke gegevens).

Trajecten van prospects en klanten lopen soms een paar dagen. Soms duurt het jaren voordat een klant of prospect definitief geen contact meer opneemt. De meeste informatie die we hebben is eenvoudig te vinden op LinkedIn en de website van dergelijke klanten. Het persoonsgegeven welke als kritisch wordt bestempeld is het 06 nummer en het email adres. Verder kan het zijn dat de inhoud van de email kritisch is. We verwerken nooit klantgegevens voor een ander doel dan is bedoeld door of voor de klant. We houden een verwerkingsregister bij (intern document)

Van de eindklanten: (klant van onze klanten)

Dit is uiteraard afhankelijk van wat onze klant wil weten van de eindklant. Meestal hoeven we hier niet veel te weten om ons werk te doen, we hebben ook meestal geen inzicht in wat de klant communiceert met de eindklant. In sommige gevallen zien we wel het eerste contact of aanschaf. Dit proberen we dan altijd te beperken tot onderstaande:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Zakelijk nummer;
 • 06-nummer;
 • Zakelijke adresgegevens;
 • Bezorgadresgegevens;
 • E-mailadres waarmee de klant communiceert;
 • Informatie die per mail wordt gedeeld;
 • Website Bezoek informatie ( de pagina waarop de eindklant zijn gegevens heeft achtergelaten);
 • Soms betaalgegevens, maar dit wordt meestal door de betaalprovider verwerkt.

Na de start van iedere samenwerking kijken we zo snel mogelijk of het technisch mogelijk is om deze data af te schermen.

Privacy Policy Stramark B.V.

20190913-Privacy-Statement-Stramark-B.V.

Algemene voorwaarden Stramark B.V.

20190913-Algemene-Voorwaarden-Stramark-B.V.

Cookie Settings