Online Marketing Bureau Stramark team  klein

MVT & A/B multivariate testing

Optimalisatie en doel-conversie

Tijdens het ontwerpen van uw website maakt u zeer veel beslissingen, bijvoorbeeld over de lay-out van de pagina, de gebruikte afbeeldingen, de kleur en tekst van een knop of banner en natuurlijk over de te plaatsen content.

Al deze ontwerp-beslissingen hebben invloed op de effectiviteit van uw website. Wilt u weten welke versie het beste presteert, dan kunt u een experiment opzetten.

We onderscheiden twee soorten experimenten: A/B testen en multivariate testen. Welke test voor u het meest geschikt is, hangt af van het aantal varianten waartussen u wilt kiezen, de hoeveelheid tijd die u voor het experiment kunt uittrekken, de conversie en het aantal bezoekers (traffic) op uw site.

A/B testen

Een A/B experiment is geschikt om te bepalen welke van een aantal (vaak 2 a 3) varianten van een web-pagina (of element ervan) het beste converteert. Bezoekers van uw website krijgen willekeurig een van de versies te zien. Door het gedrag op de site van de bezoekersgroepen te vergelijken wordt de winnende versie bepaald.

Om met zekerheid te bepalen welke van beide versies het beste converteert, moet het verschil in het aantal conversies tussen beide varianten significant zijn. Soms is er al na enkele dagen een duidelijke winnaar aan te wijzen, in andere gevallen kan het enkele weken duren voordat een absolute ‘winnaar’ aangewezen kan worden.

MVT & Multivariate testen

Een multivariate test is een aanduiding voor een aantal gelijktijdig uitgevoerde A/B testen. Als u een website heeft met veel verkeer en een goede conversiegraad, dan kunt u met behulp van een multivariate test een web-pagina zichzelf volledig automatisch optimaliseren op conversie.

Voor het opzetten van een experiment geldt een maximum van 127 combinaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat u gelijktijdig 7 A/B tests kunt uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het simultaan variëren van een knop, een banner, de inhoud een stuk tekst, een afbeelding, nog een afbeelding, de pagina-indeling en het lettertype.

Let wel, hoe meer variaties u test, hoe langer het duurt voordat u met zekerheid kunt bepalen welke versie het beste presteert.

Stramark adviseert bij het opzetten van uw experimenten

Een goed experiment op uw website moet -net als een wetenschappelijk experiment- gestructureerd worden opgezet. Zo dient u vooraf te bepalen wat het doel is dat u wilt verbeteren en welke doelen u minder belangrijk vindt.

De consultants van Stramark helpen u graag met het bepalen of het uitvoeren van een experiment voor uw website zinvol is. Ook helpen ze u bij het ontwerpen en uitvoeren van het juiste experiment, en denken graag inhoudelijk mee met u -en uw partners- over de verschillende varianten. Onze consultants hebben een exacte opleiding afgerond en hebben naast ervaring binnen online marketing en usability ook de nodige kennis en ervaring met het ontwerpen en implementeren van uw A/B en multi-variate experimenten.