Online Marketing Bureau Stramark wouter klein

Meer dan 40 uur werken? Alleen sukkels doen dat!

Meer dan  uur werken Alleen sukkels doen dat Stramark

Hoe Minder Werken Bijdraagt Aan Een Productievere, Gezondere En Gelukkigere Carrière

Gezien het feit dat mensen en computers op de werkvloer vandaag nauw met elkaar verbonden zijn, worden de twee nog wel eens met elkaar verward.

De grootste vergissing die hierbij gemaakt wordt is dat werknemers worden verwacht om te functioneren als computers. Lange uren achter elkaar, weinig pauze en liefst ook nog meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren. Wanneer werknemers bereid zijn om in te leveren op hun slaap om nog wat extra uren te draaien is dat al helemaal een pré.

Er kleeft maar één nadeel aan deze manier van denken. En dat is dat mensen en computers in werkelijkheid totaal verschillend zijn.

Niet alleen qua uiterlijk maar ook qua werkwijze. Een computer functioneert het best met voortdurend lopende processen, parallel naast elkaar. Mensen daarentegen zijn op hun best wanneer ze één ding tegelijkertijd doen, regelmatig pauzeren en goed uitgerust zijn.

Al sinds 1920 zijn diverse onderzoeken gedaan naar de optimale werkomstandigheden voor mensen. Daarbij zijn een groot aantal “mythes” die rond de werksfeer hangen doorgeprikt. Toch horen we regelmatig van vrienden en klanten dat ze niet op optimale manier werken. Ze werken meer dan 40 uur per week.

Laten we allereerst eens ingaan op de veelvoorkomende mythe dat mensen in staat zijn om een vrijwel ongelimiteerd aantal uren te werken zonder dat dit hun productiviteit schaadt.

Hoe minder uren leidt tot meer productiviteit

De cultuur binnen veel bedrijven is om werknemers te stimuleren om ’s avonds en in het weekend door te werken. Dit zou ertoe moeten leiden dat werknemers alles uit zichzelf halen. De redenatie is simpel. Hoe gemotiveerder mensen zijn, hoe meer uren ze werken, hoe meer ze gedaan krijgen.

Na enig onderzoek blijkt echter dat het verhogen van het aantal uren niet samenhangt met een toename in totale productiviteit. Sterker nog, een toename in het aantal uren leidt vanaf een bepaald punt zelfs tot een daling in totale productiviteit.

Hoe is dit mogelijk? Wanneer totale productiviteit gezien wordt als het resultaat dat een werknemer levert voor het bedrijf dan zijn snelheid en efficiëntie erg belangrijk. Wat echter ook ontzettend belangrijk is dat er geen fouten gemaakt worden.

En terwijl de snelheid en efficiëntie van een werknemer ook zeker dalen tijdens overuren, is het belangrijkste verschil te vinden in het aantal gemaakte fouten, dat drastisch toeneemt.

Deze samenhang is voor het eerst ontdekt door Henry Ford. Rond 1900 heeft hij twaalf jaar lang onderzoek gedaan naar de productiviteit van zijn werknemers. Hij kwam tot de ontdekking dat wanneer mensen meer werken dan 40 uur per week, de productiviteit daalt.

Mensen zijn dus productiever wanneer ze het werken houden bij 40 uur per week. De cultuur van ’s avonds en in het weekend werken leidt ertoe dat mensen uiteindelijk minder gedaan krijgen, omdat ze minder efficiënt zijn en omdat ze meer fouten maken.

Deze conclusie leidt ons tot de vraag:

Als totale productiviteit over het algemeen daalt wanneer mensen meer werken dan 40 uur werken per week, waarom zijn er dan toch zoveel mensen die consistent overwerken?

Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat mensen niet goed in staat zijn om hun eigen productiviteit in te schatten. Wanneer mensen overwerken hebben ze over het algemeen het gevoel dat ze meer gedaan krijgen, het is ook stoer om te vertellen, terwijl ze in werkelijkheid juist minder gedaan krijgen.

werkelijke productiviteit
Deze inschattingsfout wordt waarschijnlijk gemaakt omdat overwerk in eerste instantie vrijwel altijd leidt tot een toename in productiviteit. Echter, na 3 tot 4 weken waarin regelmatig wordt overgewerkt is deze toename al vrijwel geheel verdwenen. Weer 3 tot 4 weken verder is de toename zelfs veranderd in een afname in (totale) productiviteit.

Productiviteit
Na een periode waarin regelmatig meer dan 40 uur gewerkt wordt, treedt een herstelperiode op. Over het algemeen is de afname in productiviteit tijdens deze herstelperiode minimaal even groot, en vaak groter dan de initiële toename in productiviteit.

De enige reden om een korte periode over te werken is dus wanneer er na deze periode tijd en ruimte ingepland kan worden voor een herstelperiode. Dit kan zijn in de vorm van een vakantie of een periode van lage werkdruk.

Herstelperiode
Een interessante vraag die hierbij resteert: Kunnen we deze zelfde conclusie ook trekken voor mensen die vooral denkwerk verrichten? De grens van 40 uur per week werken is tenslotte gevonden bij werknemers in fabrieken van Henry Ford. Deze werknemers hadden over het algemeen simpele, repetitieve taken.

Uit recent onderzoek blijkt dat voor mensen die belast worden met meer intellectuele werkzaamheden, de grens van optimale productiviteit eerder ligt op 35 uur per week werken.

Denkwerk vergt meer energie dan eenvoudige taken. Daarom raken mensen die veel denkwerk moeten verrichten eerder vermoeid, waardoor de kwaliteit van beslissingen achteruit gaat. Vermoeide mensen hebben ook meer moeite om een beslissing te nemen. Ze stellen deze dus vaak uit waardoor het meer tijd kost.

De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk omdat het nemen van beslissingen veel energie en wilskracht vergt.

Zo is er een onderzoek gedaan waarbij één groep werd gevraagd om een aantal simpele beslissingen te nemen, zoals “Welke geurkaars heb je liever: vanille of amandel?” De andere groep hoefde geen beslissingen te maken.

Vervolgens werden beide groepen uitgedaagd om hun hand zo lang mogelijk in een bak met ijswater te houden. Het bleek dat de groep die geen beslissingen had hoeven maken deze test gemiddeld twee keer zo lang volhielden (1 minuut) dan de groep die wel beslissingen moesten maken (30 seconden).

De schade die kan optreden doordat bijvoorbeeld managers, consultants of programmeurs verkeerde beslissingen maken door vermoeidheid, is groter dan alleen een simpele afname in productiviteit. Zo zou één verkeerde beslissing ertoe kunnen leiden dat tien of zelfs meer mensen voor niets werk verrichten.

De impact van meer dan 40 uur werken op de gezondheid

Deze gevolgen zijn uiteraard reden genoeg om voorzichtiger om te gaan met werktijden. Er is echter nog één ontzettend belangrijk gevolg van overwerken. Er zijn namelijk een aantal ernstige gezondheidsrisico’s die optreden bij lange werkweken.

Zo hebben een aantal onderzoekers van de University College London ontdekt dat mensen die meer dan 55 uur per week werken, 33% meer kans hebben op een hartaanval dan mensen die 35 tot 40 uur per week werken. Daarnaast heeft deze groep 13% meer kans op ziekten in de krans-slagaders van het hart. Verder ligt een burnout op de loer. 1 op de 20 mensen heeft hier last van.

Overuren zijn dus niet alleen onproductief, maar ook nog eens slecht voor de gezondheid.

Tips om zoveel mogelijk gedaan te krijgen in weinig tijd

Het boek Be Excellent At Anything biedt een aantal belangrijke richtlijnen om voor meer productiviteit en een betere gezondheid te zorgen:

  • Opladen: mensen werken het beste in intervallen. Een periode van intense focus en concentratie, waarna een periode van rust volgt. Zorg voor regelmatige pauzes om jezelf goed op te laden. Na iedere 90 minuten is het belangrijk om weer even wat energie bij te tanken.
  • Afwisseling: niet alle energie is hetzelfde. Het boek maakt een onderscheid tussen mentale, emotionele, fysieke en spirituele energie. Wanneer één van de vormen van energie op is, is het nog steeds mogelijk om deze energie bij te laden terwijl je een andere vorm van energie verbruikt. Zo kun je na een interval van 90 minuten gefocust werken besluiten om de 90 minuten erna buiten te sporten. Bedrijven die deze flexibiliteit bieden hebben over het algemeen productievere en gezondere werknemers.
  • Slaap: dit is één van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig, gezond en productief leven. Toch wordt slaap maar al te vaak onderschat. Net zoals voor iemand die dronken is, is het ook voor iemand met slaapgebrek moeilijk om in te schatten hoeveel slechter die persoon werkelijk functioneert.

De belangrijkste boodschap om mee te nemen is dat geluk, gezondheid en productiviteit elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Door een juiste verdeling te vinden in het spenderen van tijd en energie, worden jij en jouw team gelukkiger, gezonder en productiever.

Wat betekent dit voor Team Stramark?

Bij Online Marketing Bureau Stramark werken we veel uurtje factuurtje. Dus ogenschijnlijk levert ieder extra uur gelijk geld op. Toch is dit alleen op de korte termijn. Klanten die verkeerde of relatief dure adviezen krijgen zullen niet happy zijn en het corrigeren kost uiteindelijk moeite, tijd en omzet. Consultants worden dus aangemoedigd, om 8 uur werk te verantwoorden, zowel betaalde als onbetaalde uren. Als ze te veel uren maken in een week krijgen ze eerst een opmerking of vraag, daarna hulp met plannen.

Consultants werken geconcentreerd, zonder afleiding aan 1 taak tegelijk. Over voetbal pratende collega’s, popup’s, Facebook, mobiele telefoons, WhatsApps staan zo veel mogelijk uit. Als iemand uitgebreid met een klant wil bellen gaat hij in de vergaderkamer zitten.  Mail hoeft niet instant gelezen te worden, reacties op mail hoeven niet dezelfde dag. Grote taken inplannen maar wel aan de klant laten weten. (meer over lezen? : Multitasking is killing your brain

We pauzeren meestal samen om 10:30, 12:30 tot 13:00 en rond 15:30. We lopen een rondje buiten. Praten met elkaar.

Het werken met deadlines kan zeer effectief zijn. Door de druk van tijd worden beslissingen geforceerd. Toch leveren de deadlines vaak ook stress op. Stress van 1 klant kan dan ook terecht komen bij andere klanten. Dat is niet de bedoeling. Iedere klant heeft recht op evenveel focus, aandacht en goede beslissingen. Daarom werken we bij Stramark weinig met (bijna niet haalbare) deadlines. Wel moet natuurlijk binnen de tijd die er voor staat een waardevol advies worden opgeleverd.

Consultans moeten met vakantie. Bij voorkeur 4 keer per jaar minimaal een week.

Update in 2018 over meer dan 40 uur werken;

Het zilveren kruis heeft onderzoek laten doen naar de effecten van overwerken. Zelfs 3 uur overwerken heeft al impact op je prive leven. De overwerkende medewerkers gaan minder sporten, ongezonder eten en slechter slapen. Verder heeft het impact op het sociale leven en de familie. Dus bovenstaande verhaal gaat over de impact op het werk zelf. Het onderzoek van Zilverkruis over de impact op het prive leven. In een periode het het krijgen en behouden van mensen en goede mensen belangrijker wordt dan ooit. Let do something about it!

Andere interessante effectief en efficiënt werken links:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/13/de-kantoortuin-is-slecht-voor-je-brein-a2755023
https://nieuws.zilverenkruis.nl/leidinggevende-onderschat-negatieve-gevolgen-overwerken/

Bronnen

Lost Garden: Laws of Productivity
Slate: Shorter, Better, Faster, Stronger
Why People Who Consistently Work More Than 40 Hours a Week Are Idiots
Alleen sukkels hebben het druk
Wie leert concentreren heeft direct een voorsprong op anderen
Harvard Business Review – The Research Is Clear: Long Hours Backfire for People and for Companies
Workplace chat is killing productivity</a

Boek: The Four Hour Work Week. Tim Ferriss
Boek: Be Excellent At Anything. Tony Schwartz

Over de schrijver: Wouter Blom

Online/SEO/SEA/business/strategie Consultant – Eigenaar Stramark - Focus op Resultaat Online voor grote en kleine merken | Google Premier Partner | GTD, SEM, SEA, SEO, Adwords, Facebook, Linkedin,Twitter, Display, Remarketing & More.

Reacties

Top resources

Online marketing plan

Waardevolle eerste stappen >

Internet Marketing Model

48 termen uitgelegd >

Google Ads Whitepaper

Hoe maak je geweldige ads? >

SERP optimaliseren

Google Snippet Optimizer >

Gratis advies in je mailbox

Marketing Audit
Google Ads Audit
Keyword Audit
SEO Audit
Social Media Audit
Offerte aanvragen

Top Blog Categorieën

Online Marketing
Google Ads
SEO
SEO Copywriting
Webshop
Social Media Marketing
Linkbuilding
Email Marketing
Team Stramark
Instructies gebruiker toevoegen

Volg je ons al?

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Site in English

Digital Marketing Agency
Google Ads Marketing Agency
Search Engine Optimization Agency