Online Marketing Bureau Stramark team  klein

7.500 Nederlandse zoekresultaten geanalyseerd: Deze link metric moet jij gebruiken

7.500 Nederlandse zoekresultaten geanalyseerd: Deze link metric moet jij gebruiken

Eind juli publiceerde JR Oakes op Search Engine Land een analyse van 500.000 zoekresultaten. Hij toonde verbanden tussen metrics van een pagina en de organische positie. Dit onderzoek was gericht op de Amerikaanse markt. Mijn onderzoek kijkt naar de Nederlandse markt.

Ik analyseerde 7.500 lokale resultaten van de Nederlandse markt. Ik wilde onder andere onderzoeken of er een verbrand is tussen social share en rankings, of meer links hogere posities betekend en of hoog rankende pagina’s meer woorden bevatten dan laag rankende pagina’s.

Mijn analyse heeft veel waardevolle insights opgeleverd, waaronder:

Data verzamelen

Voor dit onderzoek heb ik de 10 grootste steden van Nederland gepakt. Daarnaast heb ik 10 lokaal concurrerende branches genomen (gebaseerd op zoekvolume). Dit heb ik gecombineerd, bijvoorbeeld Hotel Amsterdam en Hotel Utrecht. Samen komt dit neer op 100 zoekwoorden. Van ieder zoekwoord heb ik de eerst 75 resultaten verzameld. In totaal komt dit neer op:

10 Steden X 10 branches X 75 resultaten = 7.500 zoekresultaten

Hieronder zijn de 10 branches en steden te vinden.

Branches

Apotheek

Auto huren

Fietsenmaker

Hotel

Kapper

Loodgieter

Restaurant

Slotenmaker

Tandarts

Taxi

Steden

Almere

Amsterdam

Breda

Den haag

Eindhoven

Groningen

Nijmegen

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Verzamelde metrics

Van al deze resultaten zijn verschillende metrics verzameld:

Majestic metrics

Trust Flow

Citation Flow

Backlinks

Verwijzende domeinen

 

Moz metrics

Domain Authority

Page Authority

MozRank

MozTrust

Onpage

HTTP of HTTPS

Title tag lengte

Meta Description lengte

H1 Lengte

Aantal woorden

Response Time

Onpage links

Intern inkomende links

Intern uitgaande links

Extern uitgaande links

 

Social metrics

Google +1s

Facebook shares

Facebook likes

Facebook comments

LinkedIn shares

Pinterest Pins

Belangrijk: Al deze data is op paginaniveau, m.u.v. domein specifieke metrics.

Deze data is gebruikt om steden en branches te vergelijken, correlaties te berekenen tussen een metrics en rankings en correlaties onderling te vergelijken. Hiervoor worden voornamelijk spreidingsdiagram/scatter plots gebruikt. Ieder punt in de diagram vertegenwoordigd het gemiddelde voor die positie.

Correlaties

Ik heb al een paar keer het woord correlatie gebruikt. Voor degenen die hier niet bekend mee zijn volgt hier een korte uitleg.

De correlatie geeft aan in hoeverre er een verband is tussen 2 datasets. Een verband houdt in dat wanneer de waarde van X verandert, de waarde van Y dezelfde of tegengestelde verandering laat zien.

Een voorbeeld hiervan is de lengte en gewicht van mensen. Wanneer iemand langer wordt, neemt zijn gewicht meestal ook toe.

De meestgebruikte vorm is de Pearson Correlation. Met deze formule wordt de correlatie tussen 2 datasets uitgedrukt in een getal tussen -1 en 1. Wanneer de correlatie -1 of 1 is, dan is een perfect correlatie. Is de correlatie 0, dan is er totaal geen verband tussen de datasets.

Een bekende uitspraak wat betreft correlatie is: correlatie is geen causatie. Omdat X en Y een hoge correlatie hebben, betekent dat niet dat X ook daadwerkelijk invloed heeft op Y. Een voorbeeld hiervan is ijsverkoop en het aantal verdrinkingen. Wanneer de ijsverkoop stijgt, neem het aantal verdrinkingen ook toe. Is ijs dan de oorzaak van verdrinkingen? Gelukkig niet. In de zomer is het (normaal gesproken) warm en zonnig. Meer mensen kopen een ijsjes en gaan zwemmen. Meer zwemmende mensen, betekent meer verdrinkingen.

Dat er ook meer ijs wordt verkocht staat hier volledig los van.

Links en rankings

In dit artikel wordt er gekeken naar de correlatie tussen links, link metrics en rankings. Binnenkort zullen er ook artikelen gepubliceerd worden die kijken naar:

  • Correlatie tussen onpage factoren en rankings
  • Social media signalen en rankings
  • Concurrentie per branche en stad

Externe Linkfactoren

We beginnen met het berekenen van correlaties tussen rankings en linkdata van Majectic en Moz.

Dat links belangrijk zijn is wel bekend. Hoewel er soms gediscussieerd wordt over het belang van het aantal links, lijkt dit nog steeds van een rol te spelen. Ik vond een correlatie van -0,58.

In deze grafiek is duidelijk te zien dat pagina´s met meer verwijzende domeinen beter ranken. De correlatie die gevonden is kwam uit op -0,69. Deze correlatie is hoger dan bij Backlinks versus Rankings. Dit toont aan dat de kwantiteit van de verwijzende domeinen belangrijker is dan de kwantiteit van de links.

Majestic

Er is een duidelijk verband te zien tussen de Citation Flow en de posities van een pagina. De correlatie tussen beiden is 0,93. Dit is uitzonderlijk hoog. Dit is in lijn met de verwachting. Websites die actief bezig zijn met SEO en linkbuilding, hebben meer en betere links en daardoor ook betere posities.

De Citation Flow wordt berekend aan de hand van de links die een pagina heeft. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van die links. Dat links én de kwaliteit daarvan belangrijk zijn voor hoge posities wordt hierdoor nogmaals bevestigd.

Het onderzoek waar ik eerder in dit artikel naar verwees keek ook naar de correlatie tussen Citation Flow en rankings. Zij vonden een correlatie van -0,872. In het Amerikaanse onderzoek is het verschil tussen bijvoorbeeld positie 1 en positie 25 veel groter.

Majestic heeft handmatig een lijst met vertrouwde websites samengesteld. Wanneer een website een nauwe link heeft met een vertrouwde website, krijgt die website een hogere Trust Flow. Hoewel ook hier een duidelijke correlatie te zien is, is deze met -0,9 iets lager dan bij Citation Flow.

JR Oakes vond een correlatie van -0,695 tussen Trust Flow en rankings. Dit is duidelijk een stuk lager. Als je kijkt naar de punten in mijn grafiek dan zie je een lichte buiging. In de eerste 25 posities neem de gemiddelde Trust Flow snel af, daarna wordt het steeds stabieler. Deze daling is echter niets in vergelijking met het Amerikaanse onderzoek. De gemiddelde Trust Flow in de top 10 is in Amerika veel hoger dan buiten de top 10.

Moz

Net als Majastic heeft Moz zijn eigen metrics. Een daarvan is Domain Authority. Dit wordt berekend middels alle link metrics die Moz heeft. De Domain Authority voorspelt hoe goed een website kan ranken in zoekmachines.

De correlatie die ik gevonden heb kwam uit op -0,14. Dit is toch wel langer dan verwacht. Ondanks het feit dat Domain Authority alleen iets zegt over de website in zijn geheel, was de verwachting dat de correlatie hoger zou zijn. Alleen bij positie 1 tot en met 5 is er een verband te zien tussen de Domain Authority en de rankings.

De Page Authority van Moz voorspelt hoe goed een pagina rankt in de zoekmachines. Deze grafiek doet erg denken aan die van Citation Flow versus Rankings. De correlatie is -0,89 in vergelijking met de -0,93 van Citation Flow versus Rankings.

Dat de correlatie bij Page Authority hoger is dan bij Domain Authority, komt overeen met wat vaker wordt gezegd. Google rankt pagina´s, niet websites.

Naast de bekende Domain Authority en Page Authority, heeft Moz ook MozRank en MozTrust. De MozRank vertegenwoordigd de link populariteit van een pagina. Het wordt berekend aan de hand van het aantal en de kwaliteit van de links die een pagina heeft.

De correlatie die gevonden is kwam uit op -0,86. Dat de correlatie tussen MozRank en rankings lager is dan de correlatie tussen Page Authority en rankings is begrijpelijk. MozRank wordt gebruikt om de Page Authority te berekenen.

Bij MozTrust zien we een vergelijkbare correlatie. Hier kwam het uit op -0,88. MozTrust kijkt naar de Trust/vertrouwen van links. Ook de MozTrust wordt gebruikt om de Page Authority te berekenen.

Moz vs. Majestic

Zoals eerder genoemd, leken de grafieken van Citation Flow versus Rankings (correlatie van 0,93) en die van Page Authority versus Rankings (correlatie van 0,89) erg op elkaar. Deze grafiek laat dat nogmaals duidelijk zien. Beide metrics kijken naar de kwantiteit en kwaliteit van de links die een pagina heeft. Dit speelt duidelijk een belangrijke rol bij het verkrijgen van hoge posities in Google.

Interne Linkfactoren

Naast de extern inkomende links spelen ook links op de website zelf een rol, zoals het aantal intern inkomende links van een pagina en het aantal uitgaande links.

Het gemiddeld aantal intern inkomende links per pagina is lager dan verwacht. Ook de correlatie (0,3) is laag. Bovendien zou een hogere correlatie in dit geval suggereren dat het beter is om minder interne inkomende links te hebben.

In het verleden werden (extern) uitgaande links op landingspagina’s door sommigen vermeden. Op deze manier werd geprobeerd om de PageRank op de belangrijke pagina’s te houden. Ondanks dat er een correlatie is van 0,36 lijken pagina’s in de top 5 weinig intern uitgaande links te bevatten. Een andere reden om (intern) uitgaande links te vermijden is om bezoekers op een pagina te houden, zodat ze kunnen converteren.

Er is een correlatie gevonden van 0,06 tussen rankings en extern uitgaande links. Op een paar uitschieters na lijkt er geen verschil te zijn tussen het aantal externe links op een pagina in de top 10 en een pagina op de 5e pagina van Google.

Conclusie

Welke link metric kun je het beste gebruiken? Welke metric heeft de hoogste correlatie?

De winnaars zijn:

Wat ik ook vond

Het verkrijgen van links van verschillende domeinen blijft belangrijk om hoge posities te krijgen in Google. Toch gaat niet niet alleen om de aantallen die een pagina heeft. Dat kwaliteit een belangrijke rol speelt, is te zien aan de correlaties van de Moz en Majestic metrics. Deze metrics kijken naar de kwaliteit en kwantiteit van de links.

Onderling is er echter verschil. De correlatie van de Domain Authority is aanzienlijk lager dan de correlaties van bij pagina specifieke metrics. En ook deze metrics zijn niet allemaal gelijk. De Page Authority werkt erg goed, maar Citation Flow spant de kroon. Van alle metrics had Citation Flow de hoogste correlatie.

Het belang van intern inkomende, intern uitgaande en extern uitgaande links voor organische posities kon ik niet aantonen. Toch zijn deze links belangrijk voor de menselijke gebruiker. Bezoekers moeten een pagina ook kunnen vinden als ze al op de website zijn. Uitgaande links kunnen o.a. gebruikt worden om ze van extra informatie te voorzien.

Over de schrijver: Kevin Brinkman

is Google AdWords Certified SEA consultant bij Stramark. Interesses: AdWords | Linkbuilding | Code | Social remarketing | Google shopping.

Reacties

Top resources

Online marketing plan

Waardevolle eerste stappen >

Internet Marketing Model

48 termen uitgelegd >

Google Ads Whitepaper

Hoe maak je geweldige ads? >

SERP optimaliseren

Google Snippet Optimizer >

Gratis advies in je mailbox

Marketing Audit
Google Ads Audit
Keyword Audit
SEO Audit
Social Media Audit
Offerte aanvragen

Top Blog Categorieën

Online Marketing
Google Ads
SEO
SEO Copywriting
Webshop
Social Media Marketing
Linkbuilding
Email Marketing
Team Stramark
Instructies gebruiker toevoegen

Volg je ons al?

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Site in English

Digital Marketing Agency
Google Ads Marketing Agency
Search Engine Optimization Agency