Online Marketing Bureau Stramark fenna chris klein

307 redirects en 308 redirects: wat zijn het?

307 redirects en 308 redirects wat zijn het

Redirects zijn belangrijk voor je website. Je gebruikt ze wanneer je veranderingen aanbrengt op je website en pagina’s daardoor een nieuwe locatie krijgen. Bijvoorbeeld bij het veranderen van een URL, het samenvoegen van twee websites of wanneer je een pagina verwijdert en de bezoekers en zoekmachines naar een andere of nieuwe locatie wilt sturen. 

Eerder schreven we al een blog over het verschil tussen 301 en 302 redirects. In deze aanvullende blog vertellen we wat 307 en 308 redirects zijn en hoe deze verschillen van 301 en 302 redirects. 

Redirectstatuscodes

Elke redirect heeft een eigen redirectstatuscode welke onder het HTTP-protocol vallen. Een HTTP-statuscode is het antwoord dat een server geeft aan een browser wanneer er een aanvraag wordt gedaan vanuit de browser. De redirectstatuscodes beginnen allemaal met een 3. De http redirect codes vertellen de browser om naar een nieuwe locatie te gaan. Vervolgens worden gebruikers van de browser automatisch doorgestuurd naar de nieuwe locatie. 

Wat is een http 308 redirect?

Een http 308 redirect geeft aan dat een URL permanent verplaatst is naar een nieuwe locatie. Wanneer een zoekmachine een 308 redirect tegenkomt zal deze worden doorverwezen naar de nieuwe URL. Deze redirect geeft zoekmachines de instructie dat de pagina en al zijn bronnen permanent zijn verplaatst, wat van belang is voor SEO. Als gevolg hiervan worden zoekmachines automatisch doorgestuurd naar de nieuwe URL, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de positie van je website in de zoekresultaten.

De code 308 permanent redirect werd in april 2015 toegevoegd aan de HTTP-standaard als variant op de 301 redirect. Zowel de 301 als de 308 redirect geven een permanente verplaatsing van een pagina aan. Het verschil tussen de twee is verderop in deze blog te lezen. 

Wat is een http 307 redirect?

Een http 307 redirect geeft aan dat een URL tijdelijk is verplaatst naar een nieuwe locatie. Een 307 redirect zou je bijvoorbeeld plaatsen op een pagina wanneer deze in onderhoud is en bezoekers daarom wilt doorverwijzen naar een tijdelijke “Under Construction”-pagina. 

Om te voorkomen dat je bezoekers op een 404 pagina uitkomen, kan het verstandig zijn om tijdelijke 307 redirects te gebruiken. Een 307 redirect heeft geen negatieve gevolgen voor SEO, tenzij de bezoekers in een redirect loop terecht komen. Het is daarom belangrijk om je tijdelijke redirects goed in de gaten te houden om te voorkomen dat je meerdere keren redirect.

Een 307 redirect geeft net als een 302 redirect een tijdelijke redirect aan. Het verschil tussen deze twee redirects heeft te maken met de HTTP-request methode en zal verderop in deze blog uitgelegd worden.

Wat is een HTTP-request?

Een HTTP-request is heel simpel gezegd: het opvragen van een URL door een gebruiker. Wanneer website gebruikers een url invoeren in de adresbalk, of op een link klikken, vindt er een HTTP-request plaats op de server van de website host. Deze request haalt de nodige informatie op over de inhoud van de pagina. 

Een HTTP-request bestaat uit drie componenten: een request line, headers en de body.

  • Request line: Door het invoeren van een request line start er een actie op de server van de host middels een HTTP-methode, request-target en HTTP-versie. 
  • Headers: De HTTP-header haalt aanvullende informatie op, zoals informatie over autorisatie, cookies en identificatie. 
  • Body: De body stuurt alle gevonden informatie terug naar de gebruiker.

Een gebruiker en een server communiceren primair via HTTP-requests. De server behandelt het verzoek en geeft een HTTP-answer. Er bestaan verschillende HTTP-requests, ieder met hun eigen specifieke doel. Enkele daarvan zijn GET, POST, DELETE en CONNECT. De eerste twee lichten we nader toe om het verschil tussen de redirects te kunnen uitleggen. 

Wat is een GET request?

Een van de meest gebruikte HTTP-requests is GET, deze request vraagt data op van een specifieke server. GET requests kun je beter niet gebruiken wanneer je werkt met gevoelige data zoals inloggegevens, omdat deze in de browsergeschiedenis en cache blijven staan. Dit zorgt er wel voor dat deze requests veelzijdiger en bruikbaarder zijn dan POST requests, die je juist wel gebruikt bij het werken met gevoelige data. GET requests kun je bookmarken en zelfs delen.

Wat is een POST request?

Een andere veelgebruikte HTTP-request is POST. Deze request stuurt data naar een server en deze data wordt opgeslagen in de body van de HTTP-request. In tegenstelling tot GET requests zijn POST requests niet openbaar, ze zijn vanwege privacy beschermd, daarom gebruik je POST requests wanneer je werkt met gevoelige data. Denk hierbij aan het verzenden van bankgegevens of het invullen van een wachtwoord. Post requests worden daarom dus vaak gebruikt wanneer er bestanden worden geüpload of wanneer je een online formulier invult. 

Gebruikers hebben niet altijd door dat ze gevoelige data verzenden via een HTTP-request. 

POST requests blijven nooit bewaard in de browsergeschiedenis en ook niet in de cache. Daarnaast kunnen POST requests ook niet gebookmarked worden. 

302 vs 307 redirect, wat is het verschil?

Zowel 302 als 307 redirects geven aan dat een URL tijdelijk verplaatst is naar een nieuwe locatie. Het verschil is technisch, een 307 redirect garandeert dat de methode van de HTTP-request niet worden gewijzigd tijdens het omleiden. Bij een 302 redirect kan dit wel het geval zijn wanneer er sprake is van een POST of GET request. Het gedrag van je requests op het web kan hierdoor onvoorspelbaar zijn. Een 307 redirect is dus een strenge statuscode dan een 302 redirect.

301 vs 308 redirect, wat is het verschil?

Zowel 301 en 308 redirects geven aan dat een URL permanent verplaatst is naar een nieuwe locatie. Het verschil tussen deze twee redirects is ook technisch. Bij een 301 redirect is het mogelijk dat de request methode gewijzigd wordt van POST naar GET en andersom. Bij een 308 redirect ben je ervan verzekerd dat de request methode ongewijzigd blijft. De 308 redirect is dus een strengere statuscode dan de 301 redirect. 

301 en 308 redirects worden, als het gaat om SEO, hetzelfde beoordeeld door Google. Technisch gezien is een 308 redirect ‘schoner’, maar in de praktijk zijn ze hetzelfde. Zo tweet John Mueller, Search Advocate van Google het volgende:

Wanneer gebruik je een 307 en 308 redirect?

Hierboven heb je over het verschil gelezen tussen POST en GET requests, het verschil tussen 302 vs 307 redirects én het verschil tussen 301 vs 308 redirects. Ondanks dat de redirects voor de gebruiker hetzelfde ogen, zijn er toch redenen waarom je voor een bepaalde redirect kiest. 

Waarom gebruik je bijvoorbeeld liever 307/308 vergeleken met 301/302? Het grote voordeel van een 307 en 308 is dat deze niet toestaan om de request methode te veranderen van POST naar GET. Bij 301/302 is dit wel het geval. Je kunt je voorstellen dat het veranderen van data verzenden naar data ontvangen negatieve gevolgen kan hebben voor de werking van je site. Wanneer je werkt met een POST request, dan kan een 307/308 redirect meer geschikt zijn dan een 301/302 redirect, deze zijn in dat geval veiliger. 

Kortom: zowel de http 307 en de http 308 redirect gebruik je wanneer je ervan verzekerd wilt zijn de dat de request methode tijdens een HTTP-request niet wordt gewijzigd.

Conclusie: is een 307/308 redirect beter dan een 301/302 redirect?

Hoewel het gebruik van redirects dezelfde werking voor de gebruiker en SEO hebben, zijn er toch enkele grote technische verschillen. Welke redirects het beste zijn, hangt af van de technische situatie en de request methode die wordt gebruikt. Het is vooral belangrijk om de redirects altijd op de juiste manier te gebruiken. 

Maak de keuze tussen permanente en tijdelijke redirects én ga na of je met POST of GET requests te maken hebt. Deze geven uiteindelijk de doorslag in welke redirects het beste zijn voor je site. Wil je meer controle hebben over de request methodes op je website? Dan is een 308 redirect een betere keus. Twijfel je over het type verzoek? Dan kun je het beste een 301 redirect gebruiken. 

SEO specialist nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw website op SEO gebied? Vraag onze gratis SEO audit aan en wij geven jouw vrijblijvend advies!

 

Over de schrijver: Timothy Hartog

Timothy is SEO consultant bij Online Marketing Bureau Stramark. Hier helpt hij bedrijven om beter gevonden te worden in de zoekmachines.

Reacties

Top resources

Online marketing plan

Waardevolle eerste stappen >

Internet Marketing Model

48 termen uitgelegd >

Google Ads Whitepaper

Hoe maak je geweldige ads? >

SERP optimaliseren

Google Snippet Optimizer >

Gratis advies in je mailbox

Marketing Audit
Google Ads Audit
Keyword Audit
SEO Audit
Social Media Audit
Offerte aanvragen

Top Blog Categorieën

Online Marketing
Google Ads
SEO
SEO Copywriting
Webshop
Social Media Marketing
Linkbuilding
Email Marketing
Team Stramark
Instructies gebruiker toevoegen

Volg je ons al?

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Site in English

Digital Marketing Agency
Google Ads Marketing Agency
Search Engine Optimization Agency