Case: Firm24

Firm24

Een BV oprichten doe je online bij Firm24. Firm24 regelt al het lastige papierwerk, durven kordaat te adviseren en leggen in simpele taal uit, zodat ondernemers zich kunnen richten op ondernemen. Hun doel is om de ondernemer zo veel mogelijk te enablen, zo ver mogelijk weg te houden van onnodig papierwerk, en hem bij te staan in de gehele levenscyclus van zijn BV. Stramark ondersteunt Firm24 op het gebied van SEA en linkbuilding.

Call Now Button