Google Analytics

Baseer uw online marketing beslissingen op de juiste web-statistieken

Als internet-ondernemer staat u bijna wekelijks voor een belangrijke investerings-beslissing.

Zo heeft u wel 20 technische aanpassingen die u graag op uw website zou willen doorvoeren.

Welke aanpassingen verdienen prioriteit?

U krijgt voldoende verkeer op uw website, maar de conversie is de afgelopen periode gedaald. U staat voor de keuze. Gaat u…

  • …meer adverteren?
  • …de vindbaarheid van uwwebsite in zoekmachines verbeteren? of
  • …de structuur van uw website aanpassen?

Inzage in het verkeer op uw website

Door het plaatsen van Google web-analytics code op uw website kunt u tegenwoordig eenvoudig en zonder kosten zelf de bezoekers-statistieken verzamelen.

De praktijk leert dat beschikking over deze data niet direct leidt tot inzichten die het u mogelijk maken goed onderbouwde beslissingen te nemen ten aanzien van uw website.

Met Stramark van web-statistieken naar inzichten

Web-statistieken kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het maken van

beslssingen. Dit is echter niet mogeliijk zonder de juiste vraagstelling en een op maat gemaakte configuratie van uw web-analytics dashboard. Onze Google Analytics Certified consultants kunnen u helpen uw web-analytics software volledig aan te passen aan uw situatie.

Stramark consultants assisteren bij

  • het definieren van de  juiste doelen op uw site;
  • het configureren van doel-trechters die inzicht geven in deafhaakmomenten van bezoekers richting deze doelen en
  • het installeren van een eCommerce module in uw webshop

Zo krijgt u inzicht in het surf- en bestedingsgedrag van uw bezoekers.

Call Now Button