Conversion Tracking

Bij conversion tracking wordt gekeken hoe effectief een website is. De centrale vraag is hierbij hoeveel bezoekers een actie ondernemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het invullen van een formulier of het bestellen van een product. Belangrijk bij conversion tracking is de conversion rate, dit is het percentage van de bezoekers dat de beoogde actie onderneemt. Door het meten van de conversie kan inzichtelijk gemaakt worden of een bepaalde actie, bijvoorbeeld een verandering op de site, effect heeft gehad.

Call Now Button