Case: Lizacards

Lizacards plastic kaarten

Voor Lizacards hebben we een herstructurering doorgevoerd binnen het AdWords account. Met ruim 36.000 zoektermen was dit account niet meer te managen. Daarnaast hebben we het Google Analytics account aangepast zodat de verschillende websites van Lizacards beter meetbaar werden. Door deze veranderingen zijn de kosten per conversie omlaag gegaan en is de verkoop van het aantal plastic kaarten gestegen.

Stramark ondersteunt Lizacards op het gebied van :

Wil jij ook vaker gebeld worden?

Wil je online beter gevonden worden? Bel met Hans!