Linkbuilding

Wat is linkbuilding?

linkbuilding

Linkbuilding kan lastig zijn!

Link building is het verhogen van de waardering van de website door het aantal links naar een website uit te breiden. Naast andere factoren speelt het aantal inkomende links naar een website een belangrijke rol in het bepalen van de Pagerank (PR) van een website. Pagerank is een cijfer die als  indicatie welke aangeeft wat de inschatting is van google over hoe belangrijk de website is op het internet. Dit gebeurt op een schaal van 0 tot 10. Google kent iedere website en pagina een dergelijke reputatie score toe. Hoe hoger het cijfer des te beter. Deze schaal is zelfs logaritmisch dus een 4 is aanzienlijk beter dan een 3. Hoe hoger deze score is, hoe makkelijker een pagina hoog in Google komt. Deze score kan worden verbeterd door te zorgen dat andere websites met een goede reputatie (een hoge score) naar de website toe linken.

Linkbuilding is onderdeel van een volledig zoekmachine marketing en zoekmachine optimalisatie traject.


Hoe bepaal je de juiste linkbuilding strategie?

Ons principe van linkbuilding gaat ervanuit dat je de links ook echt moet verdienen. Dit noemen wij linkearning. De website of specifieke content moet de “recht hebben” op de link, het moet een toegevoegde waarde hebben op het internet. Je kan dus geen “links kopen” bij ons.

Het strategisch bepalen van link building doelstellingen is een belangrijke factor voordat er begonnen word met linkbuilding. Zo word er richting gegeven aan de link building campagne en kan de rendabiliteit van link building werkzaamheden worden beoordeeld op basis van de gestelde doelen.

Naast het aantal inkomende links is tevens de kwaliteit van inkomende links is een zeer belangrijke factor in het bepalen van de positie van een pagina in de resultaten van zoekmachines. Een goede link building strategie richt zich op het verkrijgen van links vanaf relevante websites naar onderdelen van uw website met als doel de Pagerank te verbeteren, en daarmee de posities in zoekmachines positief te beïnvloeden.

Een goede link building campagne vergt een voortdurende inspanning van analyse, het opstellen van links, het schrijven van artikelen, maken van waardevolle content en het benaderen van potentiële linkpartners. Het is daarom essentieel aan plan van aanpak te ontwikkelen; het link building actieplan. Er moet naar gestreeft worden om de kwaliteit van de website zo te maken dat mensen uit zichzelf naar de website gaan linken. Dit noemen we ook wel linkearning!

Hoe ziet een linkbuilding actieplan eruit?

In een link building actieplan word nauwkeurig omschreven wat de verschillende fases en stappen zijn in de link building campagne. Een link building actieplan kan worden opgesteld door een linkbuilding bureau en gaat uit van onderstaande fases.

Linkbuilding actieplan:

1.            Zoekwoordbepaling

De eerste stap in een link building campagne betreft het bepalen van de belangrijkste zoekwoorden. Op welke termen wil de website beter ranken? Welke zoekwoorden sluiten het best aan bij de klantbehoeftes? De zoekwoorden die in deze analyse naar voren komen zullen leidend zijn bij het opstellen van links en content.

2.            Concurrentieanalyse

De tweede stap betreft het beoordelen van de concurrentie. Websites die goed ranken op de eerder bepaalde zoekwoorden worden onder de loep genomen. Waar komen hun links vandaan? Wat voor content is van belang in uw sector? Hoe zien deze eruit en hoe verkrijgt uw website soortgelijke, en liefst nog waardevollere links? Het resultaat van de concurrentieanalyse is een lijst met websites waar mogelijk waardevolle relevante links vandaan zouden kunnen komen.

3.            Content creatie

Geen enkele webmaster linkt graag naar een andere website als daar niets interessants te lezen of te vinden is. Goed geschreven teksten over de aan de zoekwoorden gerelateerde onderwerpen/business/diensten zijn dus erg belangrijk voor link building. Vaak zullen er dan ook nieuwe pagina’s worden opgesteld die waardevol zijn en geoptimaliseerd om de eerder bepaalde link building doelstellingen te bereiken. Links verkrijgen naar websites die niets nieuws te melden hebben of overduidelijk alleen een commerciële doelstelling beogen is zeer moeizaam en niet de link strategie van Stramark.

3.            Onderzoek

Na voorgaande stappen begint de zoektocht naar websites met veel bezoekers waar je zelf een bijdrage aan mag leveren door informatie en kennis toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relevante websites in de sector of websites waar de potentiele klanten veel op komen. Dit is de meest eenvoudige manier om links – en relevante bezoekers – te krijgen. Het aanmaken van accounts op bedrijfsinformatiewebsites draagt ook direct bij aan de vindbaarheid van uw bedrijfsinformatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan branche fora of aan de zoekwoorden gerelateerde nieuwssites.

4.            Content publicatie

Nadat er content is geproduceerd en de belangrijkste linksites zijn onderscheiden moet de content verspreid gaan worden. Een manier om meerdere potentiële linkpartners te bereiken is het uitgeven van geoptimaliseerde persberichten. Ook het aanmaken van linkwaardige blogposts of pagina’s kunnen de interesse wekken van relevante websites. Toch blijft contentpublicatie door de continue overload aan informatie op het internet een kwestie van het pushen van linkwaardige content. Dat betekent veelal relevante websites aanschrijven en bellen.

5.            Resultaatmeting

De resultaatmeting omvat niet alleen het monitoren van  aangeschreven websites en de hoeveelheid geplaatste links. Wat echt waardevol is, is de kwaliteit van de links. Dit uit zich in verhoogd aantal bezoekers via de link, en natuurlijk de posities in zoekmachines. In de resultaatmeting word bekeken of er is voldaan aan de doelstellingen en welke resultaten daarmee gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de zoekresultaat posities maar ook aan de veranderingen in de Pagerank van uw website en de ontwikkeling van het volume bezoekers. Een goed linkbuilding bureau is hier transparant over.

 

Hoe ziet een goede inkomende link eruit?

Op basis van de zoekwoordbepaling worden één of meer zoektermen centraal gesteld in de opmaak van de te verkrijgen links.

Voorbeeld:  als tekst link: Tekst links zijn de beste links

In HTML-code ziet deze er als volgt uit: <a title=”tekstlinks” href=”http://www.klant.nl/tekstlinks”><b>Tekst links</b></a> zijn de <a title=”beste links” href=http://www.klant.nl/beste-links> beste links</a>

Linkbuilding advies: best practices,

hoe krijg je links?

- Zorg voor een meerwaarde op je website. Zorg dat er een waardevolle resource is waar anderen naar kunnen linken.

- Link aanvraag in een bevestigings e-mail (na het akkoord op de aanmelding van de nieuwsbrief)
Je zou de ontvanger kunnen vragen om dit te doen op de trefwoorden die voor de website belangrijk zijn. En deze als link laten plaatsen op de website van de ontvanger. Bijvoorbeeld vanuit de blogpagina van de ontvanger website naar de homepage van de eigen website.

- Of dat je aan zakelijke relaties vraagt of ze naar de website van jou willen linken. Op de beste trefwoorden die daarvoor zijn uitgezocht. Hierbij moet de link eigenlijk een meerwaarde zijn voor die andere website.

- Daarom is een trefwoorden onderzoek cruciaal voor het plaatsen van links. Kijk naar de titel van de webpagina waarop meer linkbuilding moet komen te staan, kijk goed wat de trefwoorden zijn voor die pagina en waarop deze wellicht ook gevonden dient te worden. Dit kan een linkbuidling bureau voor je uitvoeren.

- Test de gekozen trefwoorden op PPC voordat er met SEO linkbuilding gestart wordt.
Kies altijd voor de beste trefwoorden, waar de mensen mee zoeken, als je aan het link builden/earnen bent.

- Een teruglink plaatsen voor het  plaatsen van een link, werkt niet altijd goed. Omdat dit een mindere link zal worden aangezien deze dan twee kanten op gaat. A à B = B à A

- In SEO telt elke link. Een teruglink komt meestal bij de klant onderaan in de footer te staan of op een aparte pagina, die bijvoorbeeld “partnerspagina” heet.

- Als je aan het linkbuilden bent alleen omdat je links wil hebben ben je niet goed bezig. De links moeten een meerwaarde zijn voor het internet.

- Een klikbaar link zorgt uiteindelijk voor inkomend webverkeer.

- Stimuleer alleen de links met een goede kwaliteit dit hebben het meeste effect.

 

Het doel van linkbuilding:

- Het levert klant meer bezoekers op die via die links naar de site komen.

- Met goede linkbuilding zijn er dus veel verwijzingen vanaf andere sites wat goed is voor de SEO van de website klant.nl en zo komt deze hoger in de zoekmachines te staan.

Let op:
Wij als linkbuilding bureau houden bij linkbuilding echter rekening mee dat links vanaf websites met het zelfde onderwerp veel beter zijn dan links op websites die over heel wat anders gaan. Wij zorgen ervoor dat er geen links op malafide spam of linkfarm sites worden verkregen. Stramark gaat altijd voor de beste links. Een one-way tekst link  zijn de meest effectieve links die men online kan verkrijgen!

Stramark linkbuilding bureau voor websites:

Er zijn een groot aantal websites die net als de telefoongids de mogelijkheid bieden om te zoeken naar bedrijven. Het aanwezig zijn op deze websites kan een meerwaarde zijn.  De doelstelling is hier om te zorgen dat mensen die binnen dergelijke websites zoeken u dan ook kunnen vinden.

Link building servicepakketten.

Pakket A Interne link building advies: Deze service kijkt naar link building mogelijkheden binnen websites en domeinen in eigen beheer waardoor belangrijke conversie pagina’s meer autoriteit krijgen en toenemen in Pagerank.

Pakket B Externe link building advies / werkzaamheden.: Deze service bekijkt de link building mogelijkheden buiten de eigen website. Bijvoorbeeld door het plaatsen van uw bedrijfsgegevens binnen de zogenaamde bedrijfsinformatie websites. Ook omvat dit pakket het aanvragen van links op websites van toeleveranciers en klanten. Variabel in dit pakket is het aantal websites dat word aangeschreven, voorafgaand aan de link building campagne word bepaald welke investering passend is bij uw doelstellingen.

Pakket C Social media link building advies / werkzaamheden Link building pakket C omvat het aanmaken van geoptimaliseerde bedrijfsprofielen of pagina’s op sociale platformen relevant in uw sector. De profielen of pagina’s worden geoptimaliseerd op de eerder onderscheiden zoekwoorden en worden voorzien van juist opgestelde links. Aanwezigheid op en het aantal inkomende links vanaf sociale media sites beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen in de bepaling van de positie van een pagina in de zoekresultaten.

Prijzen afhankelijk van de sector en mogelijkheden van de eigen organisatie! neem contact op!


Back to Top ↑